Hungarian biography, Anna Mancini
E KÖNYV SZERZŐJÉRŐL

Anna Mancini, Párizsban élő, olasz származású francia írónő, személyi tanácsadó és előadó.. A családi háttere ihlette az álmok iránti, már kisgyermekkorától megnyilvánuló érdeklődését.

Később, a találmányok szabadalmaztatási jogáról szóló doktori disszertációja írása közben, egy nagy álom változtatja meg az életét. Ez a különös, és egészen egyértelmű álom az ókori római jog egyik olyan rejtélyét oldja meg számára,

amelyet világszerte számos kutató nem tudott megoldani.

Minden várakozás ellenére, a helyett, hogy az egyetemi környezet lelkesedéssel fogadta volna, e felfedezése következtében, amelynek az álombeli eredetéről Anna Mancini nem tesz említést, az egyetemről kizárják, és a disszertációs témavezetője a jogászi pályáját derékba töri. Tehát ekkor dönt az írónő úgy, hogy teljes életét az álommal kapcsolatos folyamat kutatásának, és az azzal kapcsolatos kísérletezésnek szenteli.

A hosszú évek alatt nemcsak az álmokat, hanem az álmodókat is megfigyelte, és arra keresett választ a kísérletei során, az álmodók környezete és életmódja hogyan hat az álmaik tartalmára. A kutatásaihoz az emberi lélekről szóló, alábecsült ókori tanításokból is merített, amelyek az ókori jogrendszerek maradványain keresztül jutottak el hozzánk.

Az álmokkal kapcsolatos egyedi munkamódszerének köszönhetően, és a kutatásai során mindvégig, saját álmai segítségével Anna Mancini:

- az álombeli nyelv újszerű és hatékony értelmezési módszerét tudta kidolgozni;

- olyan technikához juthatott el, amely révén a tudatalattinknak kérdéseket tehetünk fel, és a területtől függetlenül, a tudatalattinktól válaszokat kaphatunk;

- meg tudta érteni, a kreatív álmok megálmodását milyen körülmények segítik, illetve gátolják;

- valamint sok egyéb olyan dologhoz juthatott el, amelyek az életünk ébren töltött részét megkönnyítik, és amelyek az álomban töltött idő életszerűségét fokozzák.

1995-ben megalapította a párizsi székhelyű Innovative You (Te, mint Innovatív személyiség) elnevezésű társaságot, amelynek keretében másokkal együtt kísérleteket folytatott az általa hosszú személyes kutatások után kifejlesztett álmokkal végzett munkatechnikákkal.

Anna Mancini számos könyvet írt, amelyek felsorolása a honlapján található:

www.amancini.com

Műhelymunkát szervez, előadásokat tart, és személyi tanácsadást tart, azzal a céllal, hogy ezek a személyek megtanulhassák, miként használják fel ők is álmaikat életük minden területének a jobbítására, és miként válhassanak kreatívabbá. Franciaországban és külföldön egyaránt oktatja az álmokon alapuló kreativitási technikáit, nevezetesen cégek kutatás-fejlesztési osztályain.

Ha Ön is szeretne személyi tanácsadáson részt venni, szervezzen konferenciát, műhelymunkát, vagy képzést az álmokról, és a szerző örömmel veszi megkeresését:

Contact:  info@buenosbooks.fr © buenosbooks 2014